……ren varme til Fredrikstad

Driftsstatus:

Fjernvarme: Normal
Fjernkjøling: Normal


Velkommen til Fredrikstad Fjernvarme

Fredrikstad Fjernvarme har idag mer enn 290 kunder av ulike typer. Kundemassen består av private nærings- og industribygg, kjøpesenter, kommunale og offentlige bygg, borettslag/sameier og privatboliger. 


Nye tekniske bestemmelser for fjernvarme

Det foreligger nå reviderte tekniske bestemmelser for fjernvarme. De nye bestemmelsene er gyldige fra og med 23.11.2022. Dokumentet finnes under menypunktet "Fjermvarme" i linkene øverst på denne siden.


Innmelding av feil

For innmelding av feil på kundesentral, trykk her


Fredrikstad Fjernvarme er viktig for miljøet

Fredrikstad Fjernvarme leverer miljøvennlig varme til oppvarming og til varmt tappevann. Ca 98% av energien i hovednettet er energi som er gjenvunnet ved forbrenning av avfall. Fredrikstad Fjernvarme leverer på Værste-området også fjernkjøling. 


Vi er i stadig vekst

Vi har hele tiden pågående prosjekter innenfor vårt konsesjonsområde. Det være seg utbygging av nett, tilknytning av nye bygg, konvertering av eksisterende bygg, utbedringer etc. Større prosjekter kan du lese om under Aktiviteter. Ta kontakt om du har spørsmål til noen av disse, eller om du har et nytt prosjekt du vil snakke med oss om.