……ren varme til Fredrikstad

Driftsstatus:

Fjernvarme: Normal
Fjernkjøling: Normal


Velkommen til Fredrikstad Fjernvarme

Fredrikstad Fjernvarme har idag mer enn 290 kunder av ulike typer. Kundemassen består av private nærings- og industribygg, kjøpesenter, kommunale og offentlige bygg, borettslag/sameier og privatboliger. 


Beredskapsøvelse gjennomføres onsdag 1. desember 2021

Fredrikstad Fjernvarme AS avholder den årlige beredskapsøvelsen den 1. desember 2021 i perioden mellom kl. 10 og kl. 20. Vi gjør oppmerksomme på at det kan oppstå mindre svingninger i energileveransene denne dagen. Sannsynligvis vil dette ikke være merkbart for våre kunder.


Nye tekniske bestemmelser for fjernvarme og -kjøling

Det foreligger nå reviderte tekniske bestemmelser for fjernvarme og fjernkjøling. De nye bestemmelsene er gyldige fra og med 01.08.2021. Dokumentene finnes under menypunktene "Fjermvarme" og "Fjernkjøling" i linkene øverst på denne siden.


Innmelding av feil

For innmelding av feil på kundesentral, trykk her


Ny daglig leder

Tarjei Riiser er ansatt, som ny daglig leder, og tiltrådte stillingen den 1. august 2020. Han tok over etter Per Bolstad, som gikk av med pensjon denne sommeren. For mer informasjon trykk her: Pressemelding ny daglig leder


Fredrikstad Fjernvarme er viktig for miljøet

Fredrikstad Fjernvarme leverer miljøvennlig varme til oppvarming og til varmt tappevann. Ca 98% av energien i hovednettet er energi som er gjenvunnet ved forbrenning av avfall. Fredrikstad Fjernvarme leverer på Værste-området også fjernkjøling. 


Vi er i stadig vekst

Vi har hele tiden pågående prosjekter innenfor vårt konsesjonsområde. Det være seg utbygging av nett, tilknytning av nye bygg, konvertering av eksisterende bygg, utbedringer etc. Større prosjekter kan du lese om under Aktiviteter. Ta kontakt om du har spørsmål til noen av disse, eller om du har et nytt prosjekt du vil snakke med oss om.
 

Ny "Min Side" er operativ.