Feilmeldinger

Får du ikke nok varme eller varmt vann?
Før du kontakter oss, ber vi om at du leser i drifts- og vedlikeholdinstruksen kapittel 3.

Dersom du etter dette fortsatt ikke finner ut hva som er feil kan du kontakte oss på følgende måter.

  • Benytt skjemaet til høyre. NB! Vil bli behandlet i normal arbeidstid.
  • Ring det døgnbemannede kontrollrommet på FREVAR KF på tlf: 69 35 73 21.
  • Ring en av våre ansatte. Kontaktinformasjon finner du her.

 

Vanligste feil er:

Årsak 1: For lav temperatur i primærnettet (distribusjonsnettet til FFAS)

• Sjekk at avstengningsventiler inn til kundesentral er åpen 

• Sjekk at automatikken på kundesentralen ikke er slått av 

• Sjekk at reguleringsventilen i kundesentralen ikke står i manuell 

• Sjekk at det ikke er ødelagte komponenter i kundesentralen
 

Årsak 2: For lav temperatur i radiatorkretsen (kundens distribusjonsnett) 

• Sjekk punkter under årsak 1 ovenfor. 

• Sjekk at sirkulasjonspumper ikke er slått av. 

• Sjekk at ventiler ikke er stengt.


Årsak 3: For lav temp. i tappevannskretsen (kundens distribusjonsnett) 

• Sjekk punkter under årsak 1 og 2 

• Sjekk at automatikken i kundesentralen med egen av/på knapp ikke er slått av. 

• Klarer du ikke selv å finne ut hva som er feil, ber vi om at du kontakter oss. 

• Se kapittel 3 i drifts- og vedlikeholdsintruksen.  Her finner du informasjon om hvor du skal henvende deg.

 *
 *
 *