Fredrikstad Fjernvarme / Om oss / Visjon, verdigrunnlag og mål
Visjon, verdigrunnlag og mål


Visjon

Vi skal levere lønnsom, ren varme til Fredrikstad.


Verdigrunnlag

Engasjert

 • Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer til et aktivt engasjement, arbeidsglede og godt humør.
 • Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling.

Pålitelig

 • Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger.
 • Vi verdsetter kvalitet, ærlighet, dyktighet og tillit.

Skapende 

 • Vi verdsetter handlekraft og mot.
Investeringskostnader 


Mål

Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) skal levere lønnsomme løsninger som for kunden er konkurransedyktige med hensyn til energipris, investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, kvalitet, miljø og leveringssikkerhet.

Energipris

 • Prisen på fjernvarme og fjernkjøling skal være konkurransedyktig med kundens alternative løsning.  

Investeringskostnader 

 • Investeringskostnadene skal være konkurransedyktige med kundens alternative løsning.

Drifts- og vedlikeholdskostnader 

 • FFAS skal levere «ferdig varme og kjøling» og prisen inkluderer drifts- og vedlikeholdskostnader.
Kvalitet
 • FFAS skal levere godt dokumenterte og driftssikre løsninger som gir ønsket oppvarming og kjøling hos kunden. 
Miljø
 • FFAS skal levere fjernvarme med en fornybarandel som er større enn 95 %.  

Leveringssikkerhet

 • Fjernvarme og fjernkjøling skal ha en leveringssikkerhet tilsvarende prioritert strøm.