Fredrikstad Fjernvarme / Om oss / Våre eiere
Våre eiere
Varme Acquisitions:   56,94 % 
FREVAR KF: 43,06 %