Fredrikstad Fjernvarme / Om oss / Organisasjon
Organisasjon

I Fredrikstad Fjernvarme er det i dag tre ansatte. Det er daglig leder Tarjei Riiser, prosjektsjef Jan Erik Tonby og driftssjef Tord Storberget.


For å bygge ut og drifte fjernvarme i Fredrikstad er det etablert et nettverk av kontakter som hver på sin måte bidrar i prosjektet. Nedenfor finner du litt informasjon om våre viktigste samarbeidspartnere.

 • Cowi AS: Prosjektering av fjernvarmenettet inkl spenningsberegninger og dimensjonering. 

 • Norsk Energi: Prosjektering av spiss-og reservelastkilder samt generell rådgivning.
   
 • FREVAR KF: Ansvar for drifting av nettet, spiss- og reservelastkilder og grunnlastkilden som er Bio El Fredrikstad, et selskap som er eid av Hafslund Varme AS.  FREVAR KF har lang erfaring i drifting av det kommunale forbrenningsanlegget.
   
 • Assemblin AS:  Har bygget store deler av dagens nett.  Vi har i dag en rammeavtale med dem, som gjelder mindre arbeider og montering av nye kundesentraler.
 • Lyn Elektro AS: Bistår oss med alt av elektrotekniske installasjonsarbeider. Vi har i dag en rammeavtale med dem, som gjelder elektrotekniske installasjoner i forbindelse med kundesentraler og annet.
   
 • Oslofjord Varme AS: Økonomi, regnskap, fakturering og inkasso.