Fredrikstad Fjernvarme / Om oss / Konsesjonsområde
Konsesjonsområde

Øra
industriområdet ved Borg Havn

Østsiden
Fredrikstad Øst, Haugsten, Huseby, Sorgenfri, Sellebakk og Kjølberg industriområde

Sentrum
Fredrikstad By, med nytt rådhus, den kjente bryggepromenaden og handelssentrum

Værste-området
En ny og spennende bydel med leiligheter, skoler, næringsliv og ikke minst Fredrikstad Stadion.

Trara - Valle
Et stort område på vestsiden av Glomma.  Området planlegges utvidet helt opp
til Rolvsøysund.

Glommen Brygge
Et lite område på Kråkerøy, øst for Kråkerøybrua.