Fredrikstad Fjernvarme / Fjernvarme / Involver oss i byggeprosessen
Involver oss i byggeprosessen

Fredrikstad Fjernvarme ønsker å bli involvert i byggeprosessen tidligst mulig.
Dette fordi:
- Vi ønsker å være en pådriver og samarbeidspartner vedrørende energiløsningene, slik at energieffektive løsninger velges og unødvendige dobbeltinvesteringer unngås.
- Vi ønsker å være behjelpelige med at du som utbygger/kunde utfører det du er pålagt i henhold til avtaler og forskrifter knyttet til fjernvarme.