Fredrikstad Fjernvarme / Fjernvarme / Hvem kan få fjernvarme
Disse kan få fjernvarme

Vårt området for utbygging av fjernvarme er blitt utvidet flere ganger og dekker i dag det meste av Fredrikstad sentrum, Øra, Østsiden til Sellebakk, Værste-området, Holmen-Seut og Trara-Valle inkl. Stabburveien, Glemmen Gård Næringspark og Dikeveien

Her finner du en link til kommunens kart. Klikk på denne.

Ved å trykke "Kartlag" på menyen i toppen, kan du så huke av for valget "Fjernvarme" på venstre side. Konsesjonsområdet for fjernvarme er skravert med blå farge. I dette kartet kan du zoome inn og ut slik at du lett kan identifisere om et bygg eller en tomt ligger innenfor eller utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Zoomer du langt nok inn, så vil du se gatekartet med gatenavn under den lyse blå fargen. Ring oss gjerne dersom du har spørsmål.