Fredrikstad Fjernvarme / Fjernvarme / Dette er fjernvarme
Dette er fjernvarme

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et stort sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming.

Lokale energikilder blir brukt til oppvarming av vann som så blir pumpet ut i store rør til de forskjellige områdene som har fjernvarmetilknytning i Fredrikstad.

Fjernvarmenettet i Fredrikstad forsynes i hovedsak med energi fra to forbrenningsanlegg for avfall. Dette er Kvitebjørn BioEl AS og FREVAR KF. 

Hvert bygg har sin egen varmesentral som sørger for at vannet blir pumpet trygt rundt i huset. Den måler også energiforbruket for oppvarming og tappevann.