Fredrikstad Fjernvarme / Fjernkjøling / Tekniske bestemmelser for fjernkjøling
Tekniske bestemmelser for fjernkjøling

For at fjernkjølesystemet skal fungere optimalt for både kunde og leverandør, er det viktig at anlegg tilknyttet fjernkjølenettet bygges i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernkjøling".
Har du spørsmål til disse, er det bare å ta kontakt.