Fredrikstad Fjernvarme / Fjernkjøling / Pris for fjernkjøling
Pris for fjernkjøling

Fjernkjøling prises i henhold til gjeldende tariff.

Tariffen består av et fastledd, effektledd og energiledd.
Fra 01.01.2020 er prisen slik:

Fastledd: kr 5256,- pr. år
Effektledd: kr 670,00 pr. kW
Energiledd kr 0,50 pr. kWh


Alle priser er eks. mva.