Fredrikstad Fjernvarme / Fjernkjøling / Pris for fjernkjøling
Pris for fjernkjøling

Fjernkjøling prises i henhold til gjeldende tariff.

Tariffen består av et fastledd, effektledd og energiledd.
Fra 01.01.2022 er prisen slik:

Fastledd: kr 6 500,- pr. år
Effektledd: kr 550 pr. kW
Energiledd kr 0,75 pr. kWh

Effekt utregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste timesverdiene for effektuttak hentet fra forskjellige datoer.
Alle priser er eks. mva.