Fredrikstad Fjernvarme / Fjernkjøling / Leveringsbetingelser for fjernkjøling
Leveringsbetingelser for fjernkjøling

For å ivareta det juridiske forholdet mellom kunden og leverandøren er det utarbeidet "Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad".
Har du spørsmål til leveringsbetingelsene, er det bare å kontakte oss.