Fredrikstad Fjernvarme / Fjernkjøling / Dette er fjernkjøling
Dette er fjernkjøling

Fjernkjøling leveres til kunden via et rørnett med isvann. Vannet ut til kunden holder ca 9 grader celsius. Isvannet brukes til klimakjøling av bygg og kjøling av datarom og tekniske installasjoner.

Produksjonen av fjernkjøling foregår med kjølemaskiner i kombinasjon med utnyttelse av frikjøling fra omgivelsene.