Fredrikstad Fjernvarme / Driftsmeldinger

21-22.11.2018: Vi gjennomfører en beredskapsøvelse disse dagene. Øvelsen vil simulere bortfall av energikilder og det kan oppstå noen svingninger i varmeleveransen i enkelte områder. Øvelsen skal gjøre at vi står bedre rustet om noe uforutsett skulle inntreffe senere. Vi håper på våre kunders forståelse. Mvh Fredrikstad Fjernvarme