Fredrikstad Fjernvarme / Aktiviteter

Ny fjernvarmeutbygging fra Seiersten til Fjeldberg

Fredrikstad Fjernvarme AS skal etablere en ny fjernvarmetracè, fra Seiersten til Fjeldberg. Tracèen vil gå fra Seierstensgata til Fjeldberg, via Gutzeits gate og Mosseveien.

Oppstart av anleggsarbeidene er satt til månedsskiftet oktober/november 2021. Ferdigstillelse, av ny tracè, vil være innen utgangen av juli måned 2022. 

Trykk her for ytterligere detaljer