Fredrikstad Fjernvarme / Aktiviteter

Fibernett og oppgradering av kundesentraler

Fredrikstad Fjernvarme bygger ut et fibernett for å etablere kommunikasjon med alle kundesentraler og energimålere. I den anledning vil det komme montører fra Nettpartner for å legge inn fiberkabel, og montere fiberskap i teknisk rom ved vår kundesentral. Fiberkabelen blir ført inn i bygget i eksisterende trekkerør som FFAS eier. Fibernettet var ferdig utbygd i 2017, og nye kunder vil bli tilknyttet samtidig med innføring av fjernvarme.

Alle våre kunder vil få montert ny automatikk. Det er Lyn Elektro som utfører denne jobben for FFAS, og vi vil legge ut bruksveiledninger på våre hjemmesider. Har du spørsmål til vår installasjon eller til drift av kundesentralen er det bare å ta kontakt.