Fredrikstad Fjernvarme / Aktiviteter

For tiden ingen større utbygginger i fjernvarmenettet

Fredrikstad Fjernvarme AS har for tiden ingen større aktivitet i forbindelse med utbygginger i hovednettet for fjernvarme. Vi gjennomfører imidlertid fortløpende tilknytninger, til fjernvarmenettet, for nye kunder. Dette medfører noen mindre lokale gravearbeider i forbindelse med fremføring av stikkledninger mv.